e-Karty potrzeb dla dzieci i młodzieży (do wydrukowania)

18.00 

Karty potrzeb dla dzieci i młodzieży – PLIKI PDF – do samodzielnego wydrukowania. Wiele możliwości użycia.

Opis

Karty potrzeb dla dzieci i młodzieży do karty do samodzielnego wydrukowania i wycięcia. Są to pliki pdf z 58 kartami. Każda karta w uproszczony sposób opisuje jedną potrzebę.

Karty można wydrukować w wersji kolorowej lub czarno-białej. Po wydrukowaniu i wycięciu karty mają wymiar 10 cm x 10,5 cm.

Karty są przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat. Mogą z nich też korzystać młodsze dzieci jeśli potrafią czytać. Młodzież powyżej 16 roku życia może korzystać z kart potrzeb dla dorosłych. Ze względu na to, że „karty dla dzieci i młodzieży” to uproszczona wersja kart, można ich również używać na zajęciach dla osób dorosłych z ograniczonymi funkcjami poznawczymi np. dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Do kart dołączone są wskazówki dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i wychowawców. We wskazówkach podane zostały przykłady 14 ćwiczeń z wykorzystaniem kart. Karty można wykorzystywać na wiele różnych sposobów.

Karty mają pomóc nauczyć odkryć i wyrażać potrzeby, które są uniwersalne dla każdego człowieka. Dzięki pracy z kartami dzieci i młodzież mają nauczyć się jakie potrzeby ma każdy człowiek, jak można je nazwać i wyrazić.

Prosta forma kart (bez ilustracji i grafiki) umożliwia nadanie kartom własnej formy graficznej poprzez ich ozdobienie. Umożliwia to również skupienie się na prostych zdaniach wyrażających daną potrzebę.